Spring naar inhoud

Laat wilde dieren hun wild-zijn

Foto: A-J Boere | Natuurstruiner

Deze week verdronk een drachtige merrie als direct gevolg van nachtelijke verstoring door zelfverklaarde ‘dierenredders’. Ze was niet het eerste slachtoffer van de hooibaalhooligans. Eerder moesten drie herten worden afgeschoten nadat ‘activisten’ op ruim twintig plaatsen gaten in de hekken hadden geknipt . Nog onduidelijk is hoeveel dieren er zijn gestorven door het illegale bijvoeren met grotendeels ongeschikt voedsel. Met zulke vrienden hebben de grote grazers in de Oostvaardersplassen geen vijanden meer nodig. (Al hebben ze er daar ook plenty van...)

Dagelijks – en blijkbaar ook elke nacht – speuren de anti-OVP’ers het natuurgebied af naar elk, hoe minuscuul ook, bewijs van vermeend dierenleed. Volkomen natuurlijk gedrag, denk speelvechtende paarden, wordt veroordeeld en breed uitgemeten in Faceboekgroepjes met fanatieke volgelingen die van elk gezond verstand en kennis van wilde dieren gespeend lijken. Salem, Massachusetts is er niets bij. (Al dragen de ‘heksen’ in deze duistere krochten van het internet boswachtersgroen.)

Het basispunt van veel kritiek op de Oostvaardersplassen (...) is dat men niet accepteert dat dit in het wild levende dieren zijn, met daarmee ontkenning van alle ecologische wetmatigheden die daarbij horen’, schreef Han Olff in april. ‘Allerlei andere aspecten van dierenwelzijn (vrij partnerkeuze, jongen groeien op met ouders, ongestoorde sociale interacties in groepen) worden daarbij getrivialiseerd.’

‘Eigenlijk wordt het bestaan van in het wild levende dieren ontkend.’

In een land waar jaarlijks honderden miljoenen dieren sterven om onze honger naar hun vlees, eieren, melk of huid te stillen, waar ontelbare andere dieren voor geen ander doel gehouden worden dan om ons mensen te dienen en te vermaken, dreigen die paar duizend dieren die nog niet gedwongen werden om te voldoen aan menselijke maatstaven of onderworpen aan hun dienstplicht, hun meest kostbare bezit te verliezen.

Het is misschien wel het meest schrijnende dierenleed dat je een wild dier kunt aandoen: het zijn vrijheid om zijn natuurlijke gedrag te vertonen te ontzeggen.

Hem zijn wild-zijn af te nemen...

 

Bron

Onrust wordt paard fataal in Oostvaardersveld