Spring naar inhoud

Reeën: minder aanrijdingen, minder afschot?

© Arno-Jan Boere/Natuurstruiner

De jagers in Aalten hebben het er maar druk mee. Hebben ze net hun jachthoorn opgeborgen na het ‘anblaozen’ van burgemeester Stapelkamp, moeten ze alweer tweehonderd wildreflectoren plaatsen in hun eigen ‘jachtveld’. Met de met 3500 euro subsidie aangeschafte blauwe spiegels gaan ze dieren- én mensenleed voorkomen.

Voorzitter Bauhuis van de reeëncommissie maakt zich ernstig zorgen over aangereden reeën en al helemaal als kinderen zo’n onfortuinlijk dier zouden zien. Je moet er toch niet aan denken! Daarom dus die wildreflectoren, zodat er minder reeën tegen auto’s aanlopen. Of beter: auto’s tegen reeën aanrijden.

Dat preventieve maatregelen zoals snelheidsbeperking en wildsignaleringssystemen effectief zijn bij het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren klopt als een bus. Wat dat betreft zou de WBE in mijn stad, Dordrecht, een voorbeeld aan de Aaltense collega’s kunnen nemen.

Wat meneer Bauhuis er niet bij vertelt, is dat minder ongelukken niet betekent dat hij en z’n vrinden minder reeën gaan doodschieten. Want dat is niet zo. In het faunabeheerplan is precies uitgerekend hoeveel exemplaren Bauhuis c.s. jaarlijks naar de eeuwige jachtvelden mogen blaozen. De loodjes zijn al lang en breed verdeeld.

Een van de weinige gronden om wettelijke beschermde reeën te kunnen doden is dat ze een gevaar zouden vormen voor de verkeersveiligheid. En onder dat mom worden er in Nederland jaarlijks duizenden reeën afgeschoten.

Minder reeën is minder ongelukken, toch? Mis!

Er is nog nooit enig bewijs geleverd dat deze ogenschijnlijk logische redenering van jagers en provinciebestuurders klopt. Sterker nog: het aantal reeën groeit! Of zoals ecoloog Jasja Dekker het omschrijft: ‘Ondanks jarenlang reeënbeheer (...) neemt het aantal reeën verder toe’.

Alle blauwe spiegels en teruglopende aantallen aanrijdingen ten spijt zal jagend Aalten de komende jaren geen enkele ree mínder doden. Het doet de jubelkop ‘Dierenleed én mensenleed voorkomen’, toch net wat minder altruïstisch klinken.

Aan Burgemeester Anton Stapelkamp, die aangaf: ‘Ik ben geen deskundige maar wel geïnteresseerd in landschap en natuur’, zou ik willen adviseren om het artikel ‘Draagkrachtmodellen in reewildbeheer’ van Dekker in het Vakblad Natuur Bos Landschap eens te lezen.

Dan kunt u een volgende keer als de jagers u begroeten met hun kopergeblaas even vragen waarom ze dezelfde aantallen reeën blijven doden terwijl het aantal ongelukken is gehalveerd.

 

Bronnen:

Draagkrachtmodellen in reewildbeheer, Vakblad Natuur Bos Landschap

De Wild Beheer Eenheid Aalten, meer dan alleen actief tijdens de jacht

Lees ook:

20 jaar lobby hobbyjacht