Spring naar inhoud

Ministerie voor jachtzaken

Wild zwijn in natuurpark Lelystad. Foto: Arno Jan Boere|Natuurstruiner

All animals are equal but some are more equal than others

George Orwell, Animal Farm

Deze bekende regel uit de klassieker Animal Farm uit 1945 gaat over de hypocrisie van overheden, die beweren dat alle burgers gelijk zijn, maar ondertussen macht en privileges uitdelen aan een kleine elite. Een elite zoals Neerlands hobbyjagers. Een select clubje bestaande uit voornamelijk oudere, witte mannen, die in hun vrije tijd voor hun plezier weerloze dieren afknallen.

Dat de contacten tussen jagersclub en het ministerie innig zijn, is allang geen geheim meer. Maar dat onze regering regels oplegt aan ALLE Nederlanders, behalve aan jagers... dat is nieuw. Sterker nog: hobbyjagers hoeven maar te vragen en minister Schouten weet niet hoe hard ze moet draaien, zo blijkt uit een tweet van haar ministerie over de ontheffing voor de avondklok voor jagers:

‘We hebben vorige week verzoeken ontvangen van o.a. de Nederlandse Jagersvereniging over het in de nacht kunnen uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer. Zowel de provincies als het LNV [vinden] het belangrijk dat het beheer van wilde zwijnen in de avond en nacht door kan gaan.’ Gevolgd door een totaal ongefundeerde claim dat dit nodig is om ‘de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken’.

Een mythe die door deskundigen allang uit de wereld is geholpen: de varkenspest wordt namelijk verspreid door mensen en niet door wilde zwijnen.

Ondertussen gaat Nederland fluitend door met het exporteren en importeren van levende dieren en vlees en vrachtwagens geladen met met varkenspest besmette vleesproducten rijden vrolijk van Roemenië naar Duitsland. En weer terug... Maar goed, deze blog gaat 's niet over jagersprookjes; hij gaat over een klein clubje hobbyisten, die privileges hebben die anderen niet hebben.

Een ander voorbeeld is de nieuwe Rode lijst. Je weet wel, die lijst met bedreigde soorten, waarop sinds kort het konijn en de haas met stip zijn binnengekomen. De lijst die het ministerie nota bene zelf publiceerde. Al de dag na publicatie stond jagend Nederland op zijn achterste benen. Wat flikt LNV ons nou!

Dat rapport van de Zoogdiervereniging was toch volstrekt ongeloofwaardig! Een Autoriteit Faunagegevens moet er komen. Een toezichthouder ‘die alle tellingen van in het wild levende diersoorten reguleert, de belangrijkste tellingen controleert en er voor zorgt dat alle beschikbare telgegevens gebruikt worden.’ Kortom: minister Schouten moet naar jagers luisteren en niet naar een stelletje hobbyistische vogeltellers van Sovon. Het idee!

Ondanks dat er een Kamermeerderheid was voor een jaagverbod op konijnen en hazen, haastte Schouten zich om haar vrinden de hobbyjagers gerust te stellen: ze mochten hun boutjes ongehinderd blijven oogsten hoor! Want ze hadden haar ervan overtuigd dat er nog meer dan genoeg van die beestjes op Hollandse velden rondhupsten en -sprongen.

Voldoende bewijs dat jagers de dienst uitmaken op het ministerie lijkt mij zo. En niet alleen op LNV. Ken je de e-screener nog? De psychologische test die minister Grapperhaus liet ontwikkelen voor mensen met wapens? Uitvoerig getest en gebaseerd op ‘wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen’. Toen bleek dat hobbyjagers massaal zakten voor de test en hun wapens moesten inleveren, stond een rabiate jagersvereniging op de stoep bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er klopte h.e.l.e.m.a.a.l. niks van die test! Welke idioten hadden die vragen verzonnen!?

De uitkomst is bekend: jagers die al langer een vergunnning hadden hoeven de test niet meer te doen. En nu komt het: de minister beloofde de jagers dat ze mochten meepraten over de evaluatie van de e-screener...

Alle burgers zijn gelijk, maar hobbyjagers zijn iets gelijker dan jij en ik...