Spring naar inhoud

Distantiëren maar weer?

‘De KNJV distantieert zich nog eens ten onder’, schreef Caspar Janssen een jaar of tien geleden in zijn column ‘En het enige wat de jachtbond doet is: zich distantiëren’. Hij schreef over een serie ‘incidenten’ van jagers die vosjes hadden doodgeknuppeld en dasjes vergiftigd (en de reactie van de jagersclub daarop).

Ik moest aan zijn column denken toen ik las dat Natuurmonumenten zich distantieerde van het Faunabeheerplan Predatie Fryslân 2022–2026, waarin de jacht op natuurlijke jagers nog een paar tandjes wordt opgevoerd.

‘Natuurmonumenten neemt een minderheidsstandpunt in. NM kan het FBP in de huidige vorm niet steunen omdat het verstoren van predatoren tijdens het broedseizoen en het doden van beschermde soorten predatoren (bunzing, wezel en hermelijn) die op de Rode Lijst staan, als stap daarnaartoe, mogelijk kan maken. Dit is voor NM niet acceptabel.’

Met toestemming van de provincie nog meer doodsbange vosjes aan flarden schieten, die gevangen zitten in vangpijpen of kunstburchten. Steenmarters in kastvallen afknallen met een luchtdrukwapen. (De provincie liet in 2021 al 120(!) steenmarters afmaken; volgens de gedeputeerde nog lang niet genoeg!) Het zal je hobby maar wezen. Maar goed, dat is een heel andere column.

Dat distantiëren van Natuurmonumenten deed me weer denken aan een uitspraak van voormalig directeur Marc van den Tweel in het clubblad van de jagersvereniging:

‘We leven in een nieuwe wereld. Een wereld waarin maatschappelijke organisaties als Vogelbescherming en Dierenbescherming, die niet willen samenwerken met Faunabeheereenheden geen invloed hebben.’

Zo zette Van den Tweel zich af tegen dierenbeschermingsorganisaties en koos hij openlijk partij voor de hobbyjagers. Later in het artikel merkt hij op dat Natuurmonumenten misschien wel ‘de grootste jager’ van Nederland is.

Nu zien we hoe groot die invloed van ’s lands grootste jager werkelijk is binnen de geoliede dodingsmachines die de FBE’s zijn. Mar(c)k my words: de natuurbeheerder zal zich in de toekomst nog vaker moeten distantiëren van FBE’s. Jagers willen tenslotte maar één ding: en dat is dieren doodmaken. Zoveel mogelijk, van zoveel mogelijk soorten. Nu staat de wolf boven aan hun verlanglijstje. De jachtlobby lacht minzaam om mooie filmpjes over ‘wennen aan de wolf’. Die knotsgekke wolvenknuffelaars toch...

De jagersclub distantieert zich zelden meer van misstanden binnen de eigen gelederen. Ze hebben de provinciebesturen en het ministerie in hun zak en vinden zichzelf too big to fail. Het is nu de beurt aan organisaties die met jagers samenwerken om zich te distantiëren.

Trouwens, Dierenbescherming, hebben jullie je al gedistantieerd van het besluit van de provincie Zuid-Holland om de wrede vossenjacht nog een tikkie wreder te maken? Jullie hebben toch ook zitting in FBE’s genomen om ‘invloed uit te oefenen’?

Dus, chop chop, werk aan de winkel! Caspar Janssen gaf de jagersbond destijds een tip hoe deze zich efficiënt(er) kon distantiëren: ‘Voorstel: een standaardbericht op de website met de tekst: deze week distantiëren wij ons van de volgende incidenten: ...’ Met minimale aanpassingen prima bruikbaar voor de communicatieafdelingen van natuur- en dierenclubs:

Deze week distantiëren wij ons van het voornemen/besluit/plan [delete wat niet van toepassing is] van de FBE [vul de provincie in] tot het doden/vangen/verstoren [delete wat niet van toepassing is] van ... [vul de naam van de beschermde diersoort in]

Je kunt maar beter voorbereid zijn...