Spring naar inhoud

Vogeltellers vs vogelkillers

Foto: Taskforce Jachtmisstanden

Over inschattingsfouten gesproken. Sovon besloot de jagersclub een kraampje te geven op de landelijke dag. ‘We staan bij de Landelijke Dag van @Sovon naast de mensen van “Samen voor de Patrijs”’, juichte Janneke Eigeman op Twitter. ‘Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen vogelaars, boeren en jagers.’

Dat mooie voorbeeld schoot veel van die vogelaars in het verkeerde keelgat, zoals @VogelwachtUden: ‘Dat jagers op allerlei manieren proberen goodwill te kweken om ongestoord verder te gaan met hun natuuronvriendelijke en onacceptabele hobby is een slimme tactiek. Maar dat ‪@Sovon hieraan meewerkt, ze een platform biedt en onze leden hiermee confronteert is absurd!’ Er volgde zelfs een petitie om de jagers te weren: Jagers op de SOVON dag is onacceptabel voor rechtgeaarde vogelaars.’

Op zichzelf een nobel standpunt van Sovon om niemand te willen uitsluiten: ‘In plaats daarvan bieden we ruimte voor dialoog, ook op de Landelijke Dag’. Behalve dan dat er met jagers helemaal geen dialoog mogelijk is. Want de geschiedenis wijst uit dat die zelden goed aflopen voor de niet-jagende partij.

Herinnert u zich deze nog? De heer Wouters van Vogelbescherming dacht te kunnen ‘dialogen’ met jagend Nederland. Hij geloofde tot in zijn diepste vezels dat hij via het ganzenakkoord afspraken kon maken met de jagersclub. De (sowieso dubieuze) deal was: jullie mogen meer zomerganzen schieten als jullie de bescherming en winterrust voor winterganzen maar garanderen. Hoe deze dialoog afliep is bekend: de jagers stapten uit het akkoord en kunnen nu via provinciale ontheffingen vaker en meer (soorten) ganzen schieten dan ooit tevoren.

Het akkefietje kostte Vogelbescherming bijna 100 leden. En dat waren alleen de leden die aangegeven hadden dat het ganzenakkoord de reden van hun opzegging was. (De club raakte in tussen eind 2012 en eind 2013 ruim 4300 leden kwijt.)

Een ander slachtoffer van een dialoog met de KNJV was Animal Event. ‘Hét festival voor dierenfans’ in Hilvarenbeek liet de stoere lieden in het groen ook een paar keer een standje bemensen. Het riep op social media veel boze reacties op. Een club die al decennialang openlijk pleit voor het afschieten van katten hoort nu eenmaal niet thuis op een evenement waar dieren de hoofdrol spelen.

Inmiddels heeft Sovon besloten de stand van de Jagersvereniging op de informatiemarkt te cancelen. Het is Janneke en Laurens c.s. dit keer niet gelukt om zij aan zij te staan met vogelbeschermers, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ze via sponsorschap of informatiekraampjes een voet tussen de deur proberen te krijgen bij echte natuurorganisaties.

Dus natuur- en dierenbeschermingsorganisaties, klopt de KNJV een keer bij u aan om de dialoog aan te gaan, denk dan drie keer over uw antwoord. Want in verleden behaalde resultaten bieden in de toekomst wél de garantie dat elke vorm van samenwerking met de hobbyjachtclub uw reputatie (om maar te zwijgen van uw leden- en/of vrijwilligersbestand) ernstige schade kan berokkenen.

U bent gewaarschuwd.