Spring naar inhoud

Stop de machtige jachtlobby!

AgfaPhoto

Waarom hebben jagers zo veel invloed op het natuurbeheer in Nederland? Het is een vraag die me al langer bezighoudt. Niet omdat het zo’n grote groep is; de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is twee keer zo groot. En die zien we niet voortdurend voorbij schuiven op tv of in de krant om te vertellen hoe onmisbaar ze zijn...

Wat is het dan wel? Zeker niet door de gedegen natuurkennis van de – overwegend – heren op leeftijd. Ik heb nog nooit een argument voor de jacht voorbij zien komen dat (dier)ecologisch hout snijdt. Ik heb ook nog nooit een argument gehoord dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Het tegendeel is waar: steeds meer onderzoek toont aan dat de jacht (ook wel populatiebeheer of schadebestrijding genoemd) geen enkel geclaimd doel (minder dieren, minder schade, minder aanrijdingen, enz.) haalt! Zouden het hier over een bedrijf gaan, dan was het project ‘jacht’ al in een vroeg stadium afgeschoten.

En toch krijgen de jagers hun agenda (lees: jaarlijks zo veel mogelijk exemplaren van zo veel mogelijk overwegend beschermde soorten afknallen) in de meeste provincies haast ongewijzigd doorgevoerd. De banden met de provinciebesturen blijken bijzonder innig.

Zoals Paul Polman de minister-president op speed dial heeft staan, hebben de jagers heel korte lijntjes met de top van het ministerie (en waarschijnlijk met de minister). Waar we Unilever kunnen boycotten als we vinden dat een dergelijke belangenverstrengeling niet hoort, kan dat met de jachtlobby niet.

We hebben te maken met een kleine, maar machtige groep mensen. Niet omdat ze deskundig zijn of een zinnige bijdrage leveren aan de natuur, maar domweg omdat ze als personen invloedrijk zijn. We vinden jagers in het koningshuis, het kabinet, het parlement, in alle lagen van de overheid en in de rechterlijke macht.

The good ol’ boys netwerk in optima forma.

De vraag voor de komende maanden is dan ook: hoe maken we natuurlievend Nederland duidelijk dat de jagers en jachtgezinde provinciebesturen gestopt moeten worden? Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het enige en potentieel machtige wapen dat we bezitten inzetten: ons stemrecht?

Wij kunnen samen een vuist maken tegen partijen en politici die de natuur en de dieren die daarin leven niet beschermen en de jacht faciliteren. Want, zoals het Europese Hof van Justitie in 2013 concludeerde: natuur is een gemeenschapsbezit van maatschappelijk belang (‘exclusively social objective’) en geen speeltje van moordlustige jagers.

De natuur is te belangrijk om in handen te laten van gedeputeerden en provinciebestuurders die kritiekloos afschotlijstjes van FBE’s goedkeuren en jagers zonder enige vorm van toezicht hun dodelijke gang laten gaan in onze natuur.

Dus laat je stem luid en duidelijk horen in maart! Laat jouw provincie weten dat je klaar bent met de jacht en het zinloos doden van honderdduizenden in het wild levende dieren!

Wees de stem van de natuur en de dieren die daarin leven, omdat – om met Loesje te spreken – de meeste dieren geen vuist kunnen maken...

 

Lees ook:

FBE’s zijn goed geoliede dodingsmachines

Wet Natuurbescherming beschermt niet (meer)