Spring naar inhoud

Natuurmonumenten als melkboer

Tractorboy60 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10479321

Twee geloven op een kussen, daar moet wel mot van komen, toch? Stel dat Natuurmonumenten en FrieslandCampina samen in bed zouden kruipen... Of heeft zo’n huwelijk toch kans van slagen? Nooit!, aldus een melkveehouder: ‘Samenwerken met NM is het meest slechte huwelijk dat je bedenken kan.’ En hij is niet de enige die bezwaar maakt tegen dit 'huwelijk', getuige de vele boze reacties onder het artikel ‘FrieslandCampina-leden bezorgd over samenwerking Natuurmonumenten’: ‘Dus zoals hier boven staat kunnen ze niet meer terug en wordt natuurmonumeten dus de BAAS over ons leuk hè’ ‘Nou XXX laat natuurmonumente heel nederland maar beheren zullen we zien wat voor grote bende t wordt Kortom gelijk kappen nm’. ‘Natuurmonumenten is een niet te vertrouwen organisatie, kortom dit zijn de Landbouwhaters in Nederland.!’ ‘Uit eigen arvaring meld ik u, dat je met dit soort mensen absoluut geen overeenkomsten kunt maken, zo gemeen zijn dit soort lui.! Ongeacht geldelijk gewin, moet je organisatie's als Natuurmonumenten boicotten tot in je graf.!’ ‘Stoppen met Natuurmonumenten, of stoppen als Friesland Campina.!!!!’

Een doorn in het oog is dat de partners hun krachten hebben gebundeld ‘voor versterking van de Nederlandse natuur’. Ja, je leest het goed: de zesde grootste zuivelverwerker ter wereld, die bijna 80 procent van zijn melkopbrengst naar het buitenland exporteert, gaat zich bezighouden met natuurherstel!

In ruil daarvoor gaat Natuurmonumenten helpen ‘om melk te verkopen aan steeds meer consumenten’.

Directeur Van den Tweel schreef er een brief over aan de leden van FrieslandCampina: ‘We willen graag dat het een succes wordt. In ons tijdschrift Puur Natuur, dat elk kwartaal bij zo’n 700.000 huishoudens op de deurmat valt, hebben we Campina-zuivel met het On the way to PlanetProof-keurmerk al meermaals en uitgebreid in de etalage gezet.’

Van den Tweel denkt melkveehouders die zijn Natuurmonumenten zien als ‘landje pikker’, ‘natuursallafisten’ en ‘onze aartsvijand in de landbouw nummer 1’, wel te kunnen overtuigen van zijn goede intenties. Hij gaat namelijk voor niet minder dan een partnerschap ‘met de grootste zuivelcoöperatie van het land’. Sterker: hij zegt juist niet te willen samenwerken met ‘biologisch-dynamische nichespeler voor de bovenkant van de markt’; bedrijven dus die hun best doen om wel natuurvriendelijk te boeren.

In het boek Landschapspijn komen we FrieslandCampina een aantal keer tegen, zoals in het interview met Johan van de Gronden: ‘FrieslandCampina geeft aanleiding om te denken dat de biodiversiteit ze geen zak kan schelen. Hun strategie lijkt een beetje op de tactiek van Shell. Om maatschappelijk draagvlak te houden en hommeles in eigen land te voorkomen, bedenken ze projectjes in de marge, maar over de hele linie gaan ze gewoon door met waar ze mee bezig waren. Ze zien zichzelf helemaal niet als hoeder van het landschap. Biodiversiteit is zelfs bijna geen criterium in het FoqusPlanet-programma. Het gaat vooral om duurzaamheid. Door het eindeloze gezeur daarover, ook in de milieubeweging, wordt de biodiversiteit steeds vergeten.’

Roel Hofstra geeft in hetzelfde boek kort en bondig zijn mening over de ‘uitvinding’ van collectief natuurbeheer. ‘De provincies stellen natuurdoelen vast, en de collectieven waarin boeren en andere grondgebruikers verenigd zijn, maken in samenspraak met de waterschappen en natuurorganisaties beheerplannen voor de landerijen. “Hou toch op. Dat helpt geen donder. Het zijn schijnbewegingen, het is camouflagebeleid. Maar politici geloven erin”.’ En directeuren van Natuurmonumenten blijkbaar...  

Wat vinden de leden er eigenlijk van dat Natuurmonumenten hun lidmaatschapsgelden, donaties en legaten gebruikt om meer melk te verkopen voor een bedrijf dat in 2019 278 miljoen euro winst boekte?

Daarbij heeft Van den Tweel zijn nek in een strop gelegd, die de achterban van FrieslandCampina al driftig aan het aantrekken is. Hij moest al een keer komen opdraven om boeren uit te leggen dat hij ze echt, écht heel geweldig vond. Niet voldoende! Boeren vinden dat Natuurmonumenten geen berichten naar buiten mag brengen die negatief zijn voor de sector. Weg met dat bericht over gif in de Drentse natuur!: ‘voor een goed vertrouwen zou natuurmonumenten nu een rectificatie moeten schrijven in Trouw, dan voeg je woord bij je daad. en laat je zien dat je het goed voor hebt met de sector’.

Van den Tweel lijkt alvast begonnen met een charmeoffensief: ‘Uiteraard mag u erop vertrouwen dat we u niet via de media zullen overvallen met opvattingen over de melkveehouderij of graslandgebruik. Maar als er pesticiden in onze natuurgebieden worden aangetroffen die daar niet thuishoren, dan constateren we dat en roepen op om er samen meer onderzoek naar te doen. Mijn intentie daarbij is oprecht om onderwerpen zo te benoemen dat we samen verder komen. Onze opstelling is nooit bedoeld als diskwalificatie van de sector. En als het zo wel overkomt, kijken we daarnaar en leren wij ook hoe zaken in de toekomst beter kunnen.’

Met vrienden als Van den Tweel heeft Nederlandse natuur geen vijanden meer nodig...

Lees ook: Waar je mee omgaat...