Spring naar inhoud

Dierenredders – vijanden van wilde dieren?

Foto: A-J Boere | Natuurstruiner

Als al het gedoe over de Oostvaardersplassen één ding duidelijk heeft gemaakt, is dat dierenredders niet van natuur houden. En ook niet van in het wild levende dieren... Des te opvallender dat we laatst ook directeur van stichting AAP David van Gennep aan het rijtje Cythia, Annemieke, Leny, Anky, Britt en Belinda konden toevoegen.

‘Wilde’ exotische dieren levenslang opsluiten en in leven houden, maar wel indirect een politiek besluit (met dierenwelzijn heeft het immers niets te maken) voor het afschot van ruim 1800 kerngezonde inheemse en beschermde herten en hun kalveren sanctioneren, zo blijkt uit zijn blog ‘Duivels dilemma’.

Gedeputeerde Harold Hofstra, die al tijden onvermoeibaar strijdt voor de opening van ‘schiettent Oostvaardersplassen’ wreef dankbaar in zijn klamme handjes en wist niet hoe snel hij moest tweeten: ‘Een indringende blog van @Davidvangennep van @stichtingAAP_ over het besluit van @Dierenraad “Ik weet dat de raad alle mogelijkheden voor herplaatsing heeft onderzocht en afgewogen, maar dat maakt de uitkomst er niet makkelijker op” #OVP’

De tranen zouden je er bijna van in de ogen schieten...

Wie of wat is die @Dierenraad eigenlijk? Het is de Raad voor Dierenaangelegenheden, die zich in 2015 genoodzaakt zag om ongevraagd een zienswijze te schrijven over het welzijn van in het wild levende semi- en niet-gehouden dieren.

Op pagina 1 staat te lezen: ‘“In het licht van de actualiteit vonden wij dat we op eigen initiatief [cursief: DB] een zienswijze op dit vraagstuk moesten formuleren’, zegt [de inmiddels overleden] raadsvoorzitter Frauke Ohl. Bij het opstellen van deze ongevraagde zienswijze nam zij samen met toenmalig secretaris Laurens Hoedemaker het voortouw.’ Waar kennen we die naam ook alweer van?

O ja! Hoedemaker is de huidige directeur van de koninklijke Nederlandse plezierjachtclub!

Terug naar Van Gennep. Hij wist natuurlijk van tevoren dat zijn blogje hem donateurs zou gaan kosten, wat hij halfslachtig probeerde te voorkomen door  het excuus te gebruiken dat hij op persoonlijke titel in de RDA zit.

Onzin natuurlijk, want als Van Gennep geen AAP-directeur was geweest had de heer Hofstra zijn blog volstrekt oninteressant gevonden.

Wat hij had moeten doen, is publiekelijk afstand nemen van het voornemen van Flevoland om duizenden gezonde dieren af te knallen.

Zeker als bioloog zou hij moeten weten dat afschot niet leidt tot blijvend kleinere populaties (en dit dus een jaarlijks terugkerend schietfeestje wordt). Verder voorkomt het niet dat er ook deze winter dieren zullen overlijden (of beter: door ethisch afschot aan hun einde zullen komen). Dat er ’s winters meer dieren overlijden is immers van alle tijden en alle soorten; er is zelfs voor de mens geen ontkomen aan.

Misschien moet hij zijn kennis over populatiedynamiek maar even opfrissen. Collega-bioloog Midas Dekkers legt het wel even uit in Jip en Janneke-taal: ‘[...] alles wat exponentieel groeit, groeit uiteindelijk de dood in. Vergelijk het met een bos. Elk eekhoorntje wil meer eikeltjes verzamelen dan zijn soortgenoten. Maar op een gegeven moment zijn de eikeltjes op, want in zo’n bos draait maar een beperkte hoeveelheid voedsel in de rondte. Met andere woorden: de natuur heeft de grenzen aan haar groei al lang erkend. Ze bestaat niet voor niks drie miljard jaar.’

Iets te lang met in kooien opgesloten dieren gewerkt vermoed ik...

‘I would be happy if I could say that because of my work the welfare of Animals in Europe was to be improved’, schrijft Van Gennep op zijn LinkedIn-profiel. Of hij het welzijn van Europese dieren heeft verbeterd durf ik niet te ontkennen, maar mede door zijn geblog is hij medeverantwoordelijk voor de vroegtijdige dood van een onwaarschijnlijk groot aantal kerngezonde Nederlandse in het wild levende, beschermde dieren.

‘ik vrees dat Bleker geen dierenbeschermer is’, schreef hij in 2012 in een ander blog. Ik vrees dat David van Gennep dat wél is, want dierenbeschermers en -redders zijn de grootste vijanden van de edelherten in de Oostvaardersplassen gebleken.

‘Leuk dat we al zo lang samen optrekken om dieren te beschermen!’, schreef hij vorig jaar in het boek dat ik van hem kocht.

Zo jammer, dat hij geen natuurbeschermer blijkt te zijn...