Spring naar inhoud

Wet Natuurbescherming beschermt niet (meer)

Een van de vele slachtoffers van de hobbyjacht (Foto: Taskforce Jachtmisstanden)

De nieuwe Wet Natuurbescherming moest plezierjagers ontmoedigen. Tenminste, dat werd ons bij de totstandkoming van de vervanger van de Flora- en faunawet door staatssecretaris Sharon Dijksma beloofd. Zij zou de plezierjacht verder aan banden leggen.

‘Ook voor beesten die nu nog vrij bejaagbaar zijn – konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten – moet de jager straks eerst toestemming vragen en formeel kunnen aantonen dat afschieten nodig is [cursief: DB]. Het “beheren van wild”, zoals jagers hun activiteiten graag noemen, wordt meer en meer een zaak van professionals’, berichtte Trouw nog in december 2014.

Nou, dat hebben we geweten. Er is nog nooit zoveel gejaagd als nu...

Gedeputeerden geven links en rechts ontheffingen af voor jagen tijdens het broed- en zoogseizoen, en de jacht op extreem jonge dieren is geoorloofd. In sommige provincies mag zelfs ’s nachts gejaagd worden, met lichtbakken. Sterker nog: gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van Gelderland zou zelfs ‘gedreigd’ hebben om buitenlandse plezierjagers in te vliegen om zwangere hindes op de korrel te nemen...

De diersoorten die Henk Bleker in 2014 aan de wildlijst wilde toevoegen (bijv. damhert, wild zwijn, ree, grauwe gans) worden nu zo goed als jaarrond onder ontheffing afgeknald. Voor de jacht op de smient, die Bleker na een jarenlange lobby door de jagersclub aan de jachtlijst wilde toevoegen, een trekvogel die nota bene op de Rode Lijst staat, gaf de provincie Zuid-Holland onlangs een ontheffing af (die na protesten door de rechter werd opgeschort).

De Wet Natuurbescherming heeft weinig meer met ‘bescherming’ te maken en kan zonder probleem worden omgedoopt in de Wet Natuur‘beheer’. De praktijk wijst uit dat steeds meer soorten onder het mom van ‘dreigende schade’ en ‘schade aan de natuur’ in groten getale afgeschoten kunnen worden. ‘Formeel aantonen dat afschot nodig is’ met een deugdelijke onderbouwing blijkt niet noodzakelijk; sommige provincies zetten onder elke aanvraag voor afschot klakkeloos een handtekening. No questions asked...

Hobbyjagers kunnen dus met goedkeuring van provinciebesturen ongehinderd en zonder enig toezicht hun gang gaan. Achtereenvolgende PvdA-bewindslieden Dijksma en Van Dam hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen om elke belemmering voor de hobbyjacht uit de wet te verwijderen. Als dank voor zijn inspanningen om de wet erdoor te krijgen ‘verdiende’ PvdA’er Henk Leenders een positie als voorzitter van de faunabeheereenheid Noord-Brabant.

Had ik al gezegd dat de PvdA nog steeds in haar uitgangspunten heeft staan dat ze ‘geen voorstander van de jacht’ is?

‘Het paard van Troje is binnengehaald’, merkte SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling destijds op. ‘Wat ooit plezierjacht heette, wordt nu “duurzaam oogsten uit de natuur” genoemd.’ Nederland zet een stap van 200 jaar terug in de tijd in de bescherming van de natuur en in het wild levende dieren, concludeerden Marianne Thieme en Esther Ouwehand.

Ze kregen gelijk...

 

Bronnen:

Dijksma maakt het de hobbyjager lastig: https://www.trouw.nl/groen/dijksma-maakt-het-de-hobbyjager-lastig~a768562c/

Lang leve de jacht: https://www.trouw.nl/home/lang-leve-de-jacht~ac82c2fb/

Deze jager weigert massaal herten op de Veluwe af te schieten: https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/jacht-hert-veluwe/

Bredanaar Leenders wordt chef faunabeheer Brabant: https://www.bndestem.nl/breda/bredanaar-leenders-wordt-chef-faunabeheer-brabant~a25c257d/

Jacht is een laatste oplossing: https://www.pvda.nl/standpunten/duurzaamheid-milieu/jacht/

Gemor over de jacht verstoort het-feestje van Dijksma-niet: https://www.trouw.nl/home/gemor-over-de-jacht-verstoort-het-feestje-van-dijksma-niet~a65ef9ec/

Nieuwe natuurwet is grote stap achteruit: https://www.partijvoordedieren.nl/news/nieuwe-natuurwet-is-grote-stap-achteruit