Spring naar inhoud

20 jaar lobby hobbyjacht

Jagers in het veld © Taskforce Jachtmisstanden

‘De Wild Beheer Eenheid Aalten, meer dan alleen actief tijdens de jacht’ kopt Aalten Vooruit. ‘De WBE-leden zijn actief op velerlei gebied; schoonmaakdagen en het Akkerrandenproject. Dit project omvat het inzaaien van bermen langs de wegen met bloemenmengsel (...) voor het behoud van de Patrijs om hiermee de flora en fauna te verstevigen in het buitengebied. (...) Ook houdt men zich bezig met het planten van bomen en het snoeien van hout. Een ander onderdeel is het vlechten van korven, waar eenden in kunnen broeden op het water.’

Hoe knullig deze lofzang van jagend Aalten op zichzelf ook mag klinken, het bericht past wel degelijk in een uitgekiende en zeer succesvolle strategie van de jagersclub. Een strategie die twee ‘wetten’ geleden, in 1996 werd ingezet en de club sindsdien geen windeieren heeft gelegd.

Onder de aanhef van een brief aan alle besturen en leden van de WBE’s en KNJV-leden concluderen voorzitter De Quay en secretaris Alferink: ‘De jacht is meer dan ooit in gevaar.’ En verderop: ‘Het is thans 1 minuut voor twaalf!

De brief vertelt verder over het ‘aanvalsplan’ (je ben jager of niet tenslotte) dat samen met ‘gerenommeerde adviesbureaus op het gebied van lobby en publiciteit’ is uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van het aanvalsplan is een ‘doelgericht media-offensief’.

‘Het publiek moet zien wat het jachtbedrijf in de praktijk voor de natuur kan betekenen.’

‘Wij verzoeken u met klem, de goede dingen die u met uw WBE toch al deed, aan een groter publiek kenbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een journalist van de lokale krant, radio of televisie uit te nodigen, maar vele andere manieren zijn denkbaar.’

Aan deze oproep geven WBE’s en KNJV’ers tot de dag van vandaag maar al te graag gehoor.

En die journalisten, die hebben na ruim twintig jaar nog steeds niet geleerd om lobby en propaganda van nieuws te onderscheiden.

 

Bron:

De Wild Beheer Eenheid Aalten, meer dan alleen actief tijdens de jacht: https://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/333712/de-wild-beheer-eenheid-aalten-meer-dan-alleen-actief-tijdens-de-jacht